• Konsultacja psychiatryczna – wizyta diagnostyczna
  • Konsultacja psychologiczna
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia par
  • Psychoterapia rodzin