Oferta

Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą leczenia polegającą na na tworzeniu takiej relacji między terapeutą a pacjentem, w której możliwe staje się bezpieczne powierzanie terapeucie bolesnych i trudnych doświadczeń i przeżyć.

W procesie terapii terapeuta wraz z pacjentem starają się zrozumieć i nadać znaczenie temu, co może istotnie wpływać na życie pacjenta: jego sposób przeżywania siebie, budowania relacji z innymi ludźmi, podejmowania ról życiowych. Wspólna refleksja terapeuty i pacjenta o tym, co istotne, bolesne, raniące stwarza przestrzeń do wymiany w obszarze emocji, myśli i zachowań.

Rozpoczęcie procesu psychoterapii może poprzedzać konsultacja. W jej trakcie psychoterapeuta ustali z Pacjentem ścieżkę terapeutyczną. Może to być psychoterapia indywidualna, par, rodzin lub dzieci i młodzieży.

Konsultacja

Konsultacja poprzedza rozpoczęcie terapii, umożliwiając terapeucie wstępne rozpoznanie problemu i zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy. Konsultacja trwa 50 minut.

Psychoterapia indywidualna

Terapia krótkoterminowa to forma spotkania dedykowana osobom, które doświadczają nagłego pogorszenia nastroju i trudności wynikających z bieżącą sytuacją życiową, występujące od niedawna. Trwa zazwyczaj od kilku spotkań do kilku miesięcy.

Terapia długoterminowa jest wskazana w trudnościach, które utrzymują się od długiego czasu i powtarzają się na przestrzeni życia.

Sesja terapeutyczna trwa 50 min i odbywa się minimum raz w tygodniu o stałej porze.

Psychoterapia par

Jest formą pomocy dla tych par, które znalazły się w sytuacji kryzysu, ale także dla tych, które doświadczają powtarzających się, długotrwałych konfliktów i problemów, a czują, że wykorzystały już możliwości samodzielnego poradzenia sobie z nimi.

Sesja psychoterapii pary trwa 90 minut i odbywa się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie.

Psychoterapia rodzin - Otwarty Dialog

Jest formą terapii przeznaczonej dla rodzin w kryzysie lub doświadczających innego rodzaju długotrwałych trudności wpływających na wszystkich jej członków. Jej celem jest lepsze zrozumienie problemów, z jakimi zmaga się rodzina oraz poznanie motywów, potrzeb i uczuć poszczególnych jej członków. Taka terapia pomaga to w lepszym zrozumieniu siebie samych oraz tego, jaką rolę pełnią poszczególne osoby w powstałym problemie. Istotnym elementem terapii jest umożliwienie wszystkim jej uczestnikom pokazania swojej perspektywy.

Sesja rodzinna jest prowadzona przez dwóch terapeutów, trwa 1,5h-2h i odbywa się raz na dwa tygodnie.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Służy zdefiniowaniu problemów oraz wsparciu dla tych, którzy doświadczają różnych trudności, m.in. w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz w relacjach z najbliższymi, czują się samotni, przygnębieni, miewają nagłe i nieprzewidywalne zmiany nastroju, dokonują samookaleczeń, łatwo się denerwują, wybuchają złością, nie potrafią się uczyć.

Sesja terapeutyczna trwa 50 min i odbywa się raz bądź dwa razy w tygodniu o stałej porze.

Konsultacja psychiatryczna

Pierwsza konsultacja trwa 60 minut i ma na celu rozeznanie w trudnościach psychicznych zgłaszanych przez pacjenta, postawienie diagnozy oraz stworzenie optymalnego planu leczenia, w tym farmakoterapii. W ramach konsultacji lekarz może wystawiać recepty oraz zwolnienia lekarskie.

Konsultacja seksuologiczna

Służy diagnozie trudności ujawniających się w życiu seksualnym lub w obrębie identyfikacji płciowej czy orientacji psychoseksualnej, m.in. zaburzenia erekcji, ejakulacji, brak zainteresowania seksem, nadmierny popęd seksualny, brak przyjemności w konktatach seksulanych i inne. Konsultacja trwa 50 minut.