O nas

Jesteśmy zespołem specjalistów, których łączy podobny sposób myślenia o człowieku. Specjalizujemy się we wspieraniu i leczeniu osób, które zmagają się z lękiem, depresją, traumą, stresem, trudnościami relacyjnymi, nadużyciami seksualnymi, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami, żałobą, problemami psychosomatycznymi, niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami natury seksualnej. Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje i poszerzamy wiedzę na temat nowych odkryć w psychologii i psychoterapii, śledząc nowe badania i doniesienia naukowe oraz uczestnicząc w konferencjach naukowych. Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji.

Zespół

Martyna Jarząb

Założycielka Poradni, psycholożka, psychoterapeutka.

​​Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Babińskiego w Krakowie instytucję specjalizującą się w leczeniu głębokich zaburzeń osobowości. Kurs jest atestowany jest przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyła również roczny certyfikowany kurs Otwartego Dialogu, systemu leczenia wywodzącego się z Finlandii skoncentrowanego na całej rodzinie i sieci wsparcia, a także szybkiej interwencji we wczesnej fazie kryzysu psychicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Psychiatrii w Katowicach w Zespole Leczenia Środowiskowego, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w licznych projektach Fundacja Wielogłosu. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Martyna Pawelec

Pedagożka i psychoterapeutka w nurcie ericksonowskim w drodze do certyfikatu w Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyła dwuletni trening z psychologii kontemplatywnej (opartej na uważności i współczuciu). Jest absolwentką kursu rozwojowo – terapeutycznego asystenta zdrowienia uprawniającego do świadczenia wsparcia oraz animowania grup samopomocowych dla osób po kryzysach psychicznych.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała odbywając staż zawodowy w Zespole Leczenia Środowiskowego Centrum Psychiatrii w Katowicach, staż kliniczny na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej oraz prowadząc treningi kompetencji i umiejętności społecznych typu EX-IN dla osób po kryzysach psychicznych.

Marta Kućma

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego Śląskiego Centrum Psychoterapii i Treningu Gestalt.

Dyplom psychologa uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała, będąc konsultantem psychologiczym w korporacji biznesowej w Katowicach, współpracując z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tychach oraz swoim gabinecie psychologicznym w Tychach, gdzie regularnie prowadzi sesje terapii, wsparcie psychologiczne oraz interwencje kryzysową.

W Poradni Wielogłosu pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi oraz parami przeżywającymi trudności i poszukującymi rozwoju w różnych aspektach swojego życia.

Marzena Perinaj (Bogdańska)

Posiada certyfikaty w zakresie żywienia holistycznego (Certified Holistic Nutritionist), holistycznego coachingu zdrowia (Health Coach) i hatha jogi (RYT-200), psychologii żywienia (Nutritional Psychology) oraz medycyny żywienia i integracyjnej w podejściu do zdrowia psychicznego (Nutritional and Integrative Medicine for Mental Health Professionals). Specjalizuje się w niefarmakologicznym i holistycznym podejściu do zdrowia psychicznego.

Psycholożka, nauczycielka hatha jogi (RYT-200). W 2008 ukończyła kurs żywienia holistycznego oraz holistycznego coachingu zdrowia przez The BodyMind Institute z Kanady. Studiowała także Raw-Food Nutrition przez The BodyMind Institute z David Avocado Wolfe światowej klasy eksperta w dietetyce, długowieczności, medycyny anti-aging, superfoods i najnowszych technologii wspierających ciało i umysł. Ukończyła również roczny podyplomowy kurs z Psychologi Żywienia (Psychologia Żywienia to nauka o tym, jak składniki odżywcze wpływają na nastrój, emocje i zachowanie) przez The Centre of Nutritional Psychology z USA. W 2015 roku w Londynie ukończyła kurs TRE (Trauma Release Exercise) system leczenia w podejściu do traumy, napięcia i stresu wykorzystujący najnowsze badania z neurobiologii.

W 2016 roku ukończyła kurs “Odżywianie w zdrowiu psychicznym” z dr Julia Rucklidge i dr. Bonnie Kaplan – pionierami w niezależnych badaniach klinicznych nad wykorzystaniem mikroskładników żywieniowych w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Czytaj dalej

Obecnie jest w trakcie certyfikatu podyplomowego z medycyny żywienia i integracyjnej w podejściu do zdrowia psychicznego przez Institute for Integrative Medicine z USA.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z klientem indywidualnym oraz poprzez spotkania grupowe i warsztaty w Pradze, Czechach oraz w Londynie, kładąc nacisk na praktyczność i łatwość implementacji tego co uczy poprzez wspólne gotowanie, zakupy i inne mind-body techniki wspierające powrót do cielesnej i psychicznej homeostazy.

Przeszła różnego rodzaju szkolenia z medycyny funkcjonalnej, psychologii i psychiatrii żywieniowej od światowej rangi pionierów. Ostatnie 23 lata spędziła na samoedukacji, eksploracji i rozszerzaniu swych horyzontów i narzędzi terapeutycznych, szukając również rozwiązań dla swych własnych problemów zdrowotnych.

W swojej pracy z klientem wykorzystuje różne podejścia i narzędzia, czerpiąc z medycyny funkcjonalnej, żywienia, ortomolekularnej, integracyjnej, kulinarnej, dietetyki holistycznej, epigenetyki, psycho-neuro-immunologii, jogi czy klinicznej suplementacji, by wesprzeć klienta wieloaspektowo i wielowymiarowo oraz by dotrzeć do przyczyn prezentowanych przez niego symptomów natury psychicznej we wspólnej z nim pracy opartej na partnerstwie.

Z konsultacji z Marzeną może skorzystać każdy kto ma pragnienie wesprzeć swe zdrowe fizyczne i psychiczne, pracuję także z klientami w trakcie psychoterapii czy leczenia farmakologicznego. Bardzo duży nacisk w swej praktyce kładzie na edukację klienta, tak zwanej “psychoedukacji”, czyli jak w praktyczny i łatwy sposób klient może wesprzeć zdrowie swego mózgu poprzez zindywidualizowany sposób odżywiania, diety, zmiany stylu życia i być może suplementację niezbędnymi składnikami odżywczymi.

Jeśli doświadczasz depresji, zaburzeń lękowych, ataków paniki, zaburzeń nastroju, schizofrenii, chronicznego bólu, ADHD, czy innych chorób neurodegeneracyjnych i chcesz zaadresować to w sposób naturalny lub w nawiązaniu do leczenia farmakologicznego, zapraszamy do współpracy.

Pierwsza konsultacja diagnostyczna (75min) - 300zł

Kolejna wizyta - (45-50min) - 250zł

Wizja

Świat, w którym dbanie o dobrostan psychiczny będzie naturalnym elementem codzienności, gdzie kryzys nie będzie wykluczał ze społecznego obiegu, naznaczał wstydem i piętnem porażki, lecz będzie okazją do nadawania nowych znaczeń i bycia w lepszym kontakcie ze sobą i z innymi.

Misja

Zależy nam na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni, gdzie trudne doświadczenia, cierpienia, lęki mogą być omawiane i przeżywane w sposób otwarty i nieoceniający. Dbamy o to, żeby osoby poszukujące psychoterapii lub grupy wsparcia otrzymały konkretną wiedzę ekspercką oraz doświadczyły relacji, która przyniesie im ulgę i pozwoli na szeroko rozumiany rozwój. W ofercie szkoleń zapewniamy rzetelne i aktualne informacje, dając dostęp do sprawdzonych metod i narzędzi pracy.