O nas

Jesteśmy zespołem specjalistów, których łączy podobny sposób myślenia o człowieku. Specjalizujemy się we wspieraniu i leczeniu osób, które zmagają się z lękiem, depresją, traumą, stresem, trudnościami relacyjnymi, nadużyciami seksualnymi, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami, żałobą, problemami psychosomatycznymi, niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami natury seksualnej. Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje i poszerzamy wiedzę na temat nowych odkryć w psychologii i psychoterapii, śledząc nowe badania i doniesienia naukowe oraz uczestnicząc w konferencjach naukowych. Naszą pracę poddajemy regularnej superwizji.

Zespół

Martyna Jarząb

Założycielka Poradni, psycholożka, psychoterapeutka.

​​Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Babińskiego w Krakowie instytucję specjalizującą się w leczeniu głębokich zaburzeń osobowości. Kurs jest atestowany jest przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyła również roczny certyfikowany kurs Otwartego Dialogu, systemu leczenia wywodzącego się z Finlandii skoncentrowanego na całej rodzinie i sieci wsparcia, a także szybkiej interwencji we wczesnej fazie kryzysu psychicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Psychiatrii w Katowicach w Zespole Leczenia Środowiskowego, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w licznych projektach Fundacja Wielogłosu. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Martyna Reder

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej.

Swoje kompetencje zawodowe rozwija poprzez uczestnictwo w 4-letnim, całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest także absolwentką Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w KCP oraz Studium Pedagogicznego UJ.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach ochrony zdrowia psychicznego, placówkach oświatowych oraz w Fundacji Wielogłosu.

W Poradni Wielogłosu prowadzi konsultacje psychologiczne oraz indywidualną psychoterapię osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w obszarze leczenia zaburzeń osobowości i nieprawidłowo kształtującej się osobowości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Martyna Pawelec

Pedagożka i psychoterapeutka w nurcie ericksonowskim w drodze do certyfikatu w Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyła dwuletni trening z psychologii kontemplatywnej (opartej na uważności i współczuciu). Jest absolwentką kursu rozwojowo – terapeutycznego asystenta zdrowienia uprawniającego do świadczenia wsparcia oraz animowania grup samopomocowych dla osób po kryzysach psychicznych.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała odbywając staż zawodowy w Zespole Leczenia Środowiskowego Centrum Psychiatrii w Katowicach, staż kliniczny na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej oraz prowadząc treningi kompetencji i umiejętności społecznych typu EX-IN dla osób po kryzysach psychicznych.

 

 

Edyta Tabak

Psycholog, dyplomowany doradca filozoficzny, coach oraz psychoterapeutka w drodze do uzyskania certyfikatu. 
Ukończyła studia kierunkowe na Uniwersytecie SWPS oraz Uniwersytecie Śląskim. 

Obecnie uczestniczy w 5 letnim całościowym kursie psychoterapeutycznym w nurcie systemowo- ericksonowskim, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Psychiatryczne. Ukończyła również szkolenie Studium Psychoterapii Par w Katowickim Instytucie Psychoterapii.

Swoje doświadczenie zawodowe pogłębiała pracując z osobami zmagającymi się ze stresem, znajdującym się w kryzysach życiowych, doświadczającym trudności w różnych obszarach życia, zmagającymi się z uzależnieniem, współuzależnieniem oraz osobami dorosłymi z rodzin dysfunkcyjnych, w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Ustroniu, w Poradni Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu, w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu oraz praktyce prywatnej. Praktykę w zakresie psychologii klinicznej kontynuuje pracując w Dziennym Oddziale Opieki Medycznej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu


Katarzyna Ruszczyk

Psycholożka, pedagożka, psychoterapeutka w procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Ukończyła 5-letni całościowy Kurs Psychoterapii w podejściu integracyjnym ericksonowsko-systemowym organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Instytutem Psychoterapii w Katowicach. 

Od wielu lat współpracuje z poradnią zdrowia psychicznego, konsultując dzieci i młodzież oraz rodziny, a także prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Dąbrowie Górniczej.

W Poradni zajmuje się psychoterapią indywidualną dzieci w wieku szkolnym, młodzieży, dorosłych, jak również terapią rodzin i par.

Wizja

Świat, w którym dbanie o dobrostan psychiczny będzie naturalnym elementem codzienności, gdzie kryzys nie będzie wykluczał ze społecznego obiegu, naznaczał wstydem i piętnem porażki, lecz będzie okazją do nadawania nowych znaczeń i bycia w lepszym kontakcie ze sobą i z innymi.

Misja

Zależy nam na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni, gdzie trudne doświadczenia, cierpienia, lęki mogą być omawiane i przeżywane w sposób otwarty i nieoceniający. Dbamy o to, żeby osoby poszukujące psychoterapii lub grupy wsparcia otrzymały konkretną wiedzę ekspercką oraz doświadczyły relacji, która przyniesie im ulgę i pozwoli na szeroko rozumiany rozwój. W ofercie szkoleń zapewniamy rzetelne i aktualne informacje, dając dostęp do sprawdzonych metod i narzędzi pracy.